Blog

Hier vindt u alle laatste nieuwtjes, tips en interessante berichten over resource planning met PlanningPME. Maar ook over het maken van een planning in het algemeen!

Plannen – Blijf baas over je eigen tijd!

Plannen in de betekenis van jezelf een keurslijf opleggen is een foute manier van plannen.

 • Pas op voor vage planningen zoals: ‘ik ga zaterdag de hele dag studeren’. De kans is groot dat er dan weinig van komt
 • Hoe maak je nu een goede planning?
 • Houdt een logboek bij, zodat je weet hoeveel uren je gemiddeld per week aan de zelfstudie besteedt en op welke uren jij blijkbaar het beste kunt studeren. Zo leer je jezelf beter kennen (logboekformulier)
 • Stel haalbare doelen voor jezelf. Als jij je doelen niet haalt, werkt dat zeer demotiverend. Beter een wat minder hoog doel, dat wel haalbaar is, dan een niet haalbaar doel.
 • Gebruik die zelfkennis bij het maken van een planning, d.w.z.
 • Plan iets meer uren zelfstudie, dan je gewoonlijk doet, maar stel je normen niet te hoog (houdt het realistisch)
 • Plan moeilijke taken op momenten dat jij het best kunt werken (welke momenten dat zijn, weet je als je een logboek hebt bijgehouden)
 • Plan ook de vrije tijd
 • Plan bufferuren in (wanneer je gestoord wordt of een slechte dag hebt, kun je nog schuiven in je planning)
 • Als je lekker bezig bent, ga gewoon door. Zo creëer je meer vrije tijd op andere momenten.
 • Stel jezelf een beloning in het vooruitzicht, als je de planning hebt gehaald. Je hebt dat dan ook verdiend.
 • Maak duidelijke keuzen op alle fronten in je leven. Je hoeft niet met iedereen goede maatjes te zijn, maar een paar goede vrienden zijn onmisbaar.
 • Durf ‘nee’ te zeggen tegen anderen en tegen jezelf
 • Studeer op momenten en plekken waarop jij je het beste kunt concentreren (‘s morgens of juist ‘s avonds laat; onder tijdsdruk of juist als er geen tijdsdruk is; in de bibliotheek of thuis met de radio aan)

 

Een goede planning geeft jou het gevoel dat je meer vrije tijd hebt.

Een goede planning verlost je van dat eeuwige schuldgevoel op momenten dat je eigenlijk vrij bent.

bron: vsm.cs.utwente.nl

Posted in: Planning

Leave a Comment (0) →

Beter plannen: 10 tips

 1. Maak een planning of ‘to do lijst’ op papier of in je agenda. Dit geeft rust in je hoofd.
 2. Zorg dat je planning realistisch is. Verdeel je werkzaamheden eventueel over meer dagen. Te veel ingeplande taken op één dag werkt demotiverend.
 3. Vermeld ook je standaard werkzaamheden zoals de post openen of e-mail checken. Dit geeft je een beter overzicht van de realiteit van je planning.
 4. Houd ruimte voor onvoorziene werkzaamheden of taken die meer tijd vragen dan verwacht.
 5. Delegeer indien mogelijk en doe dit op tijd zodat de ander er ook rekening mee kan houden in zijn/haar planning.
 6. Selecteer de werkzaamheden met de hoogste prioriteit en voer die als eerste uit.
 7. Geef ook prioriteit aan de werkzaamheden waar je tegenop ziet. Als deze afgerond zijn werk je makkelijker de andere taken af.
 8. Plan regelmatig een pauze. Na een pauze ben je frisser en werk je vaak effectiever.
 9. Kun je het niet laten om toch een taak uit te stellen? Zorg dan in ieder geval dat je in die tijd iets nuttigs doet en niet blijft steken in het gevoel van ‘moeten’ en gedemotiveerd raakt.
 10. Streep taken direct door als je ze afgerond hebt. Het werkt motiverend en houdt je planning up-to-date.

bron:www.tuxx.nl

Posted in: Planning

Leave a Comment (0) →

Doelgroep ERP

De E (Enterprise) in de naam verraadt dat het van origine gaat om zeer uitgebreide systemen voor internationaal opererende bedrijven. Ook kleinere bedrijven kunnen echter van ERP-systemen profiteren. In een ERP-systeem is meestal ook een manufacturing resources planning-systeem aanwezig. De laatste jaren zien we dat ERP systemen, vaak op de branche aangepast, ook steeds meer door ziekenhuizen, grote onderwijsinstellingen en overheden worden gebruikt.

Posted in: PlanningsSoftware

Leave a Comment (0) →

Implementatie ERP

Een succesvol ERP-project kan de productiekosten doen dalen, productietijd verkorten, klantenservice verbeteren, voorraden verlagen, etc. wat kan leiden tot kostenbesparing. Echter dient hiertoe eerst het ERP pakket succesvol geïmplementeerd te worden. Het implementeren van een ERP-pakket is een moeilijk project omdat ERP-pakketten zo omvangrijk zijn. ERP pakketten brengen vaak grote veranderingen van de bedrijfsprocessen met zich mee, echter wordt dit aspect vaak onderschat door organisaties. Uit onderzoek blijkt dat zelfs 40% tot 50% implementatieprojecten van ERP-pakketten mislukken. Ander onderzoek gaat hier zelfs verder in door te stellen dat een project mislukt is wanneer de implementatie het in het projectvoorstel vastgestelde ‘Return on investment’ niet haalt. Vanuit dit oogpunt mislukt 60% tot 80% van de implementatietrajecten. Oorzaken voor mislukken van ERP-projecten zijn o.a.:

 • Slechte of onduidelijke strategische doelstellingen,
 • Steun van het topmanagement ontbreekt,
 • Slecht projectmanagement,
 • Eindgebruikers zijn slecht of niet opgeleid,
 • Data is onjuist geïmporteerd vanuit het oude IT-systeem.

Nadat het best passende ERP-pakket voor de organisatie is geselecteerd zijn er elf stappen, welke doorlopen moeten worden om het ERP-pakket succesvol te implementeren.

Evalueer het pre-implementatie proces. Draag zorg voor de juiste uitvoering van het selectieproces van het ERP systeem.

 • Installeer en test de hardware. Voordat de software wordt geïnstalleerd is het belangrijk om te testen of de hardware werkt naar verwachting en voldoet aan de specificaties.
 • Installeer en test de software. In veel gevallen zal de leverancier van de software de software installeren en testen of het werkt naar verwachting en voldoet aan de specificaties.
 • Opleiden gebruikers. De gebruikers van het ERP-systeem moeten worden getraind om het ERP systeem te kunnen gebruiken
 • Opleiden en testen door middel van een pilot. Door de pilot wordt het systeem getest en wordt getest of de gebruikers het systeem begrijpen. Het projectteam ontwerpt een case die het volledige systeem benut. In veel gevallen is dit van een order van een klant tot en met het verzenden van een order.
 • Beveiliging en autorisatie. Nadat de gebruikers zijn getraind dient het systeem te worden beveiligd; het toekennen van autorisatie aan de juiste medewerkers zodat zij toegang hebben tot de benodigde informatie.
 • Exporteren en importeren van data. De data uit de oude IT-systemen moet op een dusdanige manier worden geïmporteerd in het nieuwe ERP-systeem dat gebruikers met de data kunnen werken.
 • Procedures en instructies. Procedures en werkinstructies moeten worden opgesteld.
 • Ingebruikname van het ERP systeem. Organiseer een kick-off, met andere woorden, het moment waarop de complete organisatie met het nieuwe ERP systeem gaat werken. Er zijn verschillende methoden om de ingebruikname te faciliteren, denk hierbij aan invoering-ineens of gefaseerde invoering.
 • Afsluiting. Een belangrijke stap waarin de organisatie viert dat een groot project is afgerond. De afsluiting benadrukt onder andere het belang van het project.
 • Nazorg. Het is belangrijk te realiseren dat na implementatie het ERP-systeem het gebruik van het ERP-systeem nog geen routine is. Kinderziektes moeten worden geëlimineerd, en medewerkers moeten thuis raken in het gebruik van het systeem.

Posted in: PlanningsSoftware

Leave a Comment (0) →

Selecteren van een ERP systeem

Het aanschaffen van software voor deeltoepassingen was nog betrekkelijk eenvoudig want slechts enkele specialisten binnen het bedrijf hoefden ermee te werken. Er was softwaretechnisch nog geen samenwerking met andere disciplines en ieder kon zijn ‘eigen’ software naar believen inrichten. De communicatie tussen afdelingen bleef ongewijzigd en de kosten en impact op de organisatie waren vooraf goed te overzien.

Bij ERP-systemen verandert dat, er ontstaat een strakke samenwerkingsvorm tussen de afdelingen, er moeten vooraf goed doordachte afspraken worden gemaakt anders kan een redelijk lopende informele organisatie veranderen in een te formele organisatie die vergeet waar het eigenlijk om draait: een soepel lopend bedrijfsproces.

Omdat een ERP-systeem zo’n grote invloed heeft op de organisatie, is het verstandig zeer zorgvuldig met de selectie ervan om te gaan en niet over één nacht ijs te gaan. Bij de selectie van ERP-software kunnen de volgende stadia voor komen:

 • Onderzoek eigen bedrijfsprocessen. Breng de eigen werkwijzen in kaart en stel ze op papier en denk aan optimalisaties en de toekomstplannen.
 • Opstellen Programma van Eisen en Wensen. Hierin wordt beschreven wat van een ERP-pakket wordt verwacht en wat “leuk” is om te hebben.
 • Onderzoek leveranciers. Door onderzoek kan men met behulp van een paar in het oog springende harde eisen een lijst opstellen van een beperkt aantal potentiële leveranciers. Deze potentiële leveranciers krijgen de eisen- en wensenlijst toegezonden met het verzoek intern te onderzoeken of ze hieraan kunnen voldoen en hiervan een schriftelijke rapportage terug te melden.
 • Opstellen businesscase. Praktijkvoorbeelden van het primaire proces én de belangrijke secundaire processen worden uitgewerkt.
 • Demonstratie. Aan de hand van de businesscase wordt door de potentiële leveranciers een demonstratie gegeven.
 • Hands-on demo. De belangrijkste gebruikers worden in staat gesteld om zelf achter de computer, begeleid, kennis te maken met het beoogde ERP-pakket.
 • Principebeslissing. Aan de hand van alle voorgaande stappen wordt een principebeslissing genomen.
 • Contractbesprekingen.

Posted in: PlanningsSoftware

Leave a Comment (0) →

Enterprise Resource Planning (ERP)

Het begrip ERP staat voor Enterprise resource planning, waarmee in de regel een computerprogramma ofwel software wordt bedoeld. Dit soort computerprogramma’s wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.

Voordelen

Nadelen

Met behulp van de ERP-software worden alle bedrijfsprocessen, waaronder voorraadsystemen, bedrijfsadministratie en logistiek zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, door iedereen, bruikbaar is. ERP-systemen kunnen behoorlijk duur zijn. Omdat ze soms niet naadloos aansluiten op de bedrijfsprocessen moet de software worden aangepast en aanvullende software worden ontwikkeld. Daardoor kunnen de implementatiekosten zeer hoog zijn en dat dure aanpassingsproces zou telkens terug kunnen keren bij iedere volgende release van het pakket.
ERP-systemen zijn vaak goed geïntegreerd waardoor eenmalige opslag van gegevens mogelijk is. Mogelijke valkuilen van een ERP-systeem zijn meestal gerelateerd aan de implementatie en de organisatie zelf.
Een ingevoerde verkooporder zal door het ERP-systeem onder andere worden verwerkt tot automatisch gegenereerde inkooporders en automatisch geplande personeelsinzet. Organisaties en managers zullen bewust moeten zijn van de grote veranderingen die implementatie van een ERP-systeem met zich meebrengt.
Vroeger had elke afdeling zijn eigen systeem en moest de data in elk systeem opnieuw ingevoerd worden. Een goed softwaresysteem alleen is niet voldoende, er zal ook aandacht besteed moeten worden aan de werknemers. Als het systeem mentaal niet wordt geaccepteerd kan het bedrijf beter het geld van implementatie besparen. ERP-software is niets waard zonder een juiste implementatie van mensen, gebruiksregels en behoud van functionaliteit [1]. Men spreekt van een goede implementatie als er sprake is van betrokkenheid, supervisie, herkenning en bereidheid om met het systeem te werken [2].

Posted in: PlanningsSoftware

Leave a Comment (0) →

Legen cellen opvullen in Excel

Een bekend probleem, vaak komt dit voor bij draaitabellen, is het volgende. Je hebt in kolom A produkten staan die een keer voorkomen en in kolom B staan in ons geval bijvoorbeeld kleuren. Elk produkt kan meerdere kleuren hebben. Onze Excel sheet ziet er dan als volgt uit:

Excel, kleur

http://www.pctipvandedag.nl/images/stories/lege_cellen_opvullen_excel.png

Om wat voor reden dan ook wil je de gegevens in de legen cellen ook opvullen. Dus in A3, A4 en A5 wil je Schoenen hebben staan en de rest van de cellen wil je T-shirts hebben staan. In ons geval is dit zo gedaan, maar heb je 1000 rijen met 500 verschillende produkten dan ben je wel even bezig. Gegevens opvullen in Excel kun je als volgt doen:

 • Selecteer kolom A en druk op Ctrl + G
 • Klik op Speciaal en zet een vink bij Lege waarden
 • Vul een = teken in cel A3K

bron:pctipvandedag.nl

Posted in: Excel

Leave a Comment (0) →

Ontdubbelen in Excel

Op internet vind je allerlei trucs en scripts om gegevens in een kolom te ontdubbelen, terwijl Excel zelf een hele handige functie hiervoor heeft. Om te ondubbelen in Excel 2007 neem je de volgende stappen:

 

 • Selecteer de kolom welke je wilt ontdubbelen
 • Ga naar het tabblad Gegevens
 • Kies Duplicaten verwijderen

In Excel 2010 kun je een kolom als volgt ontdubbelen:

 • Klik op de letter van de kolom welke je wilt ontdubbelen
 • Open het tabblad Gegevens
 • Druk op Duplicaten verwijderen

bron:pctipvandedag.nl

Posted in: Excel

Leave a Comment (0) →

Een cel een kleur geven bij een waarde

Uiteraard is Excel gemaakt om tabellen te maken, maar sommige mensen gebruiken dan zoveel cijfers dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat veel mensen niet weten is dat je voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken in een cel. Wanneer een cel een bepaalde waarde heeft moet hij een kleurtje worden bijvoorbeeld. Hoe stel je een kleur in bij bepaalde waarde in Excel?

 • Ga op een cel staan
 • Klik Voorwaardelijke opmaak en kies Markeringsregels voor cellen
 • Kies bijvoorbeeld Tussen… en geef waarde op en kleur

Zo kun je ook kiezen voor Regels voor bovenste en onderste, pictogrammen, kleurschalen en gegevensbalken.

 

bron:pctipvandedag.nl

Posted in: Excel

Leave a Comment (0) →
Page 3 of 4 1234