Blog

Hier vindt u alle laatste nieuwtjes, tips en interessante berichten over resource planning met PlanningPME. Maar ook over het maken van een planning in het algemeen!

Posts Tagged tips

Tip van de week (37) – Resource-type: Te plannen

Maak gebruik van het type resource: TE PLANNEN (2 soorten).
De reserve-bank van PlanningPME.

te plannen

Een Te Plannen resource is een resource die u kunt gebruiken als een soort reserve speler.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een afspraak waarvan de datum bekend is, bijvoorbeeld: 21 augustus. Het project, de klant en de locatie van de werkzaamheden zijn ook bekend. Echter weet u nog niet wie de werkzaamheden moet uitvoeren. Dit wordt pas duidelijker als de desbetreffende week nadert. U kunt dus een afspraak in zijn geheel plannen met de uitzondering de naam van een medewerker . U plaatst de boeking bij de resource Te Plannen. Als dan later wel bekend wie deze taak mag uitvoeren, dan sleept u of kiest u uit de lijst de desbetreffende medewerker.

Onderaan uw scherm kunt u, als dat gewenst is, PlanningPME een lijst laten zien met alle Te plannen afpraken die u heeft ingepland.

Extra tips

Er zijn twee soorten Te Plannen resources: Los & Vast.

Te Plannen Los: Alle afspraken die bij deze resource worden geplaatst zullen niet zichtbaar op het planbord blijven. Dit betekent eigenlijk dat de datum (nog) niet is vastgelegd. U kunt bijvoorbeeld denken aan afspraken waarvan u al te horen heeft gekregen dat de klant de opdracht gaat laten uitvoeren maar nog niet weet wanneer dit kan plaatsvinden. U kunt dan de gehele afspraak wel plannen. Zodra de afspraak definitief gemaakt is kunt u deze naar de specifieke datum verplaatsen.

Te Plannen Vast: Bij deze Te Plannen resource is de datum van de afspraak wel al bekend. Eventueel zijn meerdere details omtrent de afspraak bekend en kunt u deze gewoon in PlanningPME plaatsen, u hoeft alleen later de afspraak aan de juiste resource te koppelen.

 

Posted in: PlanningPME, Tips

Leave a Comment (0) →

Planning Tips

Planning is written about and talked about more than it is done. Here are some ideas that will encourage you to plan your activities in advance.

 • Force yourself to plan.
 • If you fail to plan, you are by default planning to fail.
 • Schedule uninterrupted time every day to do your planning.
 • Anticipate possible problems you could encounter in your project because of people, material, or mechanical failures. Purposely provide preventive actions and contingency plans in important high risk situations.
 • When planning a project, plan in thinking time.
 • Plan for tomorrow, tonight. Your subconscious will help organize while you sleep.
 • Each day anticipate the sequence of activities that you will do to attain the objectives you are after.
 • Think about your entire week. How will important projects be sequenced?
 • Do your planning on paper to capture all of your ideas and to be sure none of them get lost. We can only work mentally with about seven pieces of information without losing some- thing. Write your thoughts down and you will be able to utilize everything you think of during your planning process.
 • When developing a specific plan, list the activity steps individually on small pieces of paper and then sequence the pieces of paper. Then write the whole plan out in sequential order.
 • If you must, leave your office and get away to do your planning in a quiet place where you can think.
 • Don’t hurry the process. Something will get overlooked.
  When things go wrong, it can generally be traced back to a poor job of planning or failing to follow an existing plan.
 • List key words that relate to a project. They will fit into and help you in planning. Keep records of how long it takes to do an activity. You can use this information for future scheduling.
 • Take the first 10’&127;6 of any time block and dedicate it to planning that block.
 • Whether you call it planning time, thinking time, quiet time or meditation, the payoff in increased productivity is the same.
 • Schedule one weekend away each quarter and make it a top priority. Mini-vacations are refreshing.
 • Encourage your staff to create their own plan and then to explain it in detail to you.
 • Sit quietly and mentally rehearse the steps in your plan. Use your imagination to visualize the steps being taken. You will sense where additional steps need to be added and will anticipate problems to prevent.
 • Consider settling for 90’&127; completion of 90’&127; of the projects. The final 10’&127; may not be worth the cost to attain them.
 • Use the first 10 minutes of each day to plan or review your plan for the day.
 • When starting a new project or activity, take a moment to quietly review, mentally, the steps you will follow.
 • Set your own due dates for projects earlier than the actual deadline.
 • Put schedules in writing. Publish them and then follow up with them.
 • If you cannot identify the objectives and steps to take to get to a goal, it is “unrealistic.”
 • Mentally organize before proceeding.
 • Create and use Gantt charts.
 • Create and use PERT charts.
 • Stick Post-It-Notes on paperwork to indicate or highlight scheduling and due dates.
 • Remember the 6 P’s of planning: Proper Prior Planning Prevents Poor Performance.
 • Schedule formal planning meetings with your staff regularly.

bron: www.liraz.com

Posted in: Planning

Leave a Comment (0) →

Plannen – Blijf baas over je eigen tijd!

Plannen in de betekenis van jezelf een keurslijf opleggen is een foute manier van plannen.

 • Pas op voor vage planningen zoals: ‘ik ga zaterdag de hele dag studeren’. De kans is groot dat er dan weinig van komt
 • Hoe maak je nu een goede planning?
 • Houdt een logboek bij, zodat je weet hoeveel uren je gemiddeld per week aan de zelfstudie besteedt en op welke uren jij blijkbaar het beste kunt studeren. Zo leer je jezelf beter kennen (logboekformulier)
 • Stel haalbare doelen voor jezelf. Als jij je doelen niet haalt, werkt dat zeer demotiverend. Beter een wat minder hoog doel, dat wel haalbaar is, dan een niet haalbaar doel.
 • Gebruik die zelfkennis bij het maken van een planning, d.w.z.
 • Plan iets meer uren zelfstudie, dan je gewoonlijk doet, maar stel je normen niet te hoog (houdt het realistisch)
 • Plan moeilijke taken op momenten dat jij het best kunt werken (welke momenten dat zijn, weet je als je een logboek hebt bijgehouden)
 • Plan ook de vrije tijd
 • Plan bufferuren in (wanneer je gestoord wordt of een slechte dag hebt, kun je nog schuiven in je planning)
 • Als je lekker bezig bent, ga gewoon door. Zo creëer je meer vrije tijd op andere momenten.
 • Stel jezelf een beloning in het vooruitzicht, als je de planning hebt gehaald. Je hebt dat dan ook verdiend.
 • Maak duidelijke keuzen op alle fronten in je leven. Je hoeft niet met iedereen goede maatjes te zijn, maar een paar goede vrienden zijn onmisbaar.
 • Durf ‘nee’ te zeggen tegen anderen en tegen jezelf
 • Studeer op momenten en plekken waarop jij je het beste kunt concentreren (‘s morgens of juist ‘s avonds laat; onder tijdsdruk of juist als er geen tijdsdruk is; in de bibliotheek of thuis met de radio aan)

 

Een goede planning geeft jou het gevoel dat je meer vrije tijd hebt.

Een goede planning verlost je van dat eeuwige schuldgevoel op momenten dat je eigenlijk vrij bent.

bron: vsm.cs.utwente.nl

Posted in: Planning

Leave a Comment (0) →

Beter plannen: 10 tips

 1. Maak een planning of ‘to do lijst’ op papier of in je agenda. Dit geeft rust in je hoofd.
 2. Zorg dat je planning realistisch is. Verdeel je werkzaamheden eventueel over meer dagen. Te veel ingeplande taken op één dag werkt demotiverend.
 3. Vermeld ook je standaard werkzaamheden zoals de post openen of e-mail checken. Dit geeft je een beter overzicht van de realiteit van je planning.
 4. Houd ruimte voor onvoorziene werkzaamheden of taken die meer tijd vragen dan verwacht.
 5. Delegeer indien mogelijk en doe dit op tijd zodat de ander er ook rekening mee kan houden in zijn/haar planning.
 6. Selecteer de werkzaamheden met de hoogste prioriteit en voer die als eerste uit.
 7. Geef ook prioriteit aan de werkzaamheden waar je tegenop ziet. Als deze afgerond zijn werk je makkelijker de andere taken af.
 8. Plan regelmatig een pauze. Na een pauze ben je frisser en werk je vaak effectiever.
 9. Kun je het niet laten om toch een taak uit te stellen? Zorg dan in ieder geval dat je in die tijd iets nuttigs doet en niet blijft steken in het gevoel van ‘moeten’ en gedemotiveerd raakt.
 10. Streep taken direct door als je ze afgerond hebt. Het werkt motiverend en houdt je planning up-to-date.

bron:www.tuxx.nl

Posted in: Planning

Leave a Comment (0) →